PZD Okręg Śląski Delegatura Rejonowa w Bytomiu - ul. Fałata 13, 41-902 Bytom biuro@pzd.bytom.pl tel./fax: (32) 283-15-82

Scenariusz WZ

W załączniku przesyłam scenariusz WZ do ewentualnego wykorzystania przez Przewodniczących walnych zebrań. Proszę pamiętać, że jest to tylko projekt opracowany na bazie tradycyjnego porządku obrad i niekoniecznie należy sztywno się go trzymać, natomiast co do zasady obrazuje przebieg WZ i sposób jego prowadzenia.

Pozdrawiam
Mateusz Macianty
Dyrektor Biura PZD – Okręgu Śląskiego

Scenariusz walnego zebrania spraw – wyb