PZD Okręg Śląski Delegatura Rejonowa w Bytomiu - ul. Fałata 13, 41-902 Bytom biuro@pzd.bytom.pl tel./fax: (32) 283-15-82

ROD „Jedność Robotnicza”

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „JEDNOŚĆ ROBOTNICZA” w BYTOMIU OGŁASZA PRZETARG NA WYKONANIE ZADANIA REMONTOWEGO pn.
„Wymiana kotła CO wraz z modernizacją kotłowni i remontem przedsionka oraz dostosowaniem wejścia do domu działkowca dla osób niepełnosprawnych”.

Do pobrania następujące dokumenty:

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2