PZD Okręg Śląski Delegatura Rejonowa w Bytomiu - ul. Fałata 13, 41-902 Bytom biuro@pzd.bytom.pl tel./fax: (32) 283-15-82

Wyniki przeglądu

Od początku czerwca do końca sierpnia tego roku w całej Polsce prowadzony jest przegląd Rodzinnych Ogrodów Działkowych należących do Polskiego Związku Działkowców. W przypadku PZD Okręgu Śląskiego przegląd ten jest prawie zakończony. Aktualnie są dokonywane ostatnie lustracje, oraz spisywane ostatnie protokoły. Zdecydowana większość komisji przeglądowych powołanych przez Prezydium OZ Śląskiego PZD zakończyło już pracę.

Wyniki ich pracy są na bieżąco analizowane przez pracowników PZD Okręgu Śląskiego. Analiza ta jest bardzo pracochłonna bo liczba i szczegółowość informacji jest imponująca. Powoli wyłaniają się pierwsze wyniki przeglądów. Po to aby było łatwiej ocenić dany ROD i urządzone w nim działki rodzinne, dane z protokołów są wpisywane do programu komputerowego. W pierwszej kolejności Rodzinne Ogrody Działkowe są grupowane według miast – dopiero później będzie tworzona tzw. „zbiorówka”, która da pełny obraz zagospodarowania wszystkich ROD w Okręgu Śląskim.

Jednym z pierwszych miast, gdzie przegląd został zakończony jest Bytom. Wszystkie dane z protokołów zostały przeanalizowane, niektóre z protokołów wymagały niewielkiego uzupełnienia, co komisje przeglądowe wykonały wręcz natychmiast. W tym celu udały się ponownie na dany ROD, po to aby dane w protokole były w 100 % zgodne z prawdą.

I właśnie od miasta Bytom, PZD Okręg Śląski rozpocznie cykl artykułów dla pasjonatów informacji o Rodzinnych Ogrodach Działkowych oraz statystyki.

W Bytomiu urządzono łącznie 32 Rodzinne Ogrody Działkowe które należą do Polskiego Związku Działkowców. Komisje Przeglądowe podliczyły wszystkie działki rodzinne, których łącznie urządzono w ROD na terenie Bytomia w liczbie 6456. Wszystkie ROD są również zaznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego albo w studium. Każdy ROD posiada również plan zagospodarowania ROD wykonany przez uprawnionego geodetę na zlecenie i koszt PZD Okręgu Śląskiego w latach 2011 – 2013. Rzeczywisty stan zagospodarowania ROD jest w zdecydowanej większości (31/32 ROD) zgodny z omawianym planem zagospodarowania – tylko w jednym przypadku kwestia ta wymaga bliższego wyjaśnienia i prawdopodobnie wykonania aneksu do planu zagospodarowania ROD.

Jeżeli chodzi o infrastrukturę ROD z terenu Bytomia to dominują aleje trawiaste – spotkamy je w 27 ROD. W ROD poza alejami trawiastymi spotkamy również nawierzchnie szutrowe (7 ROD), brukowane (3 ROD), asfaltowe (2 ROD), ziemne (1 ROD) oraz żużlowe (1 ROD). Szerokość alei ogrodowych jest bardzo zróżnicowana – PZD Okręg Śląski wyliczał średnią szerokość alei w danym ROD (komisje dokonywały pomiarów alei głównych i bocznych). Najmniejsza średnia szerokość alei ogrodowych została ustalona dla ROD „Wzajemna Pomoc” w Bytomiu – średnia szerokość wynosi 1,3 metra. Najszersze aleje ogrodowe ma ROD „Łuk Tęczy’ w Bytomiu – tam średnia szerokość alei wynosi 4,15 metra. Aleje w pozostałych ROD mieszczą się w przedziale od 2,0 do 4,0 metra średniej szerokości.

Materiałem najchętniej wykorzystywanym do budowy ogrodzenia w ROD na terenie Bytomia jest siatka. Taki materiał spotkamy w wszystkich ROD, w niektórych ROD poza siatką spotkamy również ogrodzenie betonowe (17 ROD). Wyjątkiem jest ROD „Zygmunt” w Bytomiu gdzie w zasadzie brak jest ogrodzenia zewnętrznego. W zdecydowanej większości ogrodzenie jest w dobrym stanie – w niektórych przypadkach komisje przeglądowe stwierdziły jednak, iż zachodzi konieczność wymiany ogrodzenia ze względu na stan techniczny wynikający przede wszystkim z upływu czasu.

Liczba bram w ogrodzeniu zewnętrznym jest wystarczająca w każdym z Bytomskich ROD. Na teren 31 ROD jest możliwość wjazdu. Dotyczy to oczywiście przypadków przewidzianych w Regulaminie ROD oraz Straży Pożarnej/Pogotowia/Policji a także odbioru śmieci z terenu ROD.

W wszystkich 32 ROD w Bytomiu urządzono 8 placów zabaw, nie ma natomiast żadnego boiska, ogródka jordanowskiego oraz siłowni zewnętrznej. W ROD znajduje się 25 parkingów. Tam gdzie nie ma parkingów, Działkowcy z danego ROD parkują przy ulicy obok ROD alb też przychodzą na działki rodzinne pieszo jeżeli bliskość miejsca zamieszkania na to pozwala. Ogólnie liczba parkingów nie jest wystarczająca – przydałoby się więcej. Brakuje jednak terenów, na których dodatkowe parkingi można by zrealizować.

26 ROD w Bytomiu posiada Dom Działkowca, w jednym przypadku wokół Domu Działkowca brakuje jednak placu (ROD „Nadzieja”). Bibliotekę posiada 24 ROD, a Biuro Zarządu ROD posiada 31 ROD – w większości przypadków jest ono urządzone w Domu Działkowca. Wszystkie ROD mają wodociąg zasilany z sieci miejskiej. Każdy ROD posiada również energię elektryczną, jednakże nie wszystkie działki rodzinne są podłączone do ogrodowej sieci energetycznej. Odbiorem odpadów zajmują się natomiast podmioty zewnętrzne – każdy ROD ma podpisaną umowę na odbiór śmieci.

W wszystkich ROD w Bytomiu znajduje się 135 tablic informacyjnych oraz 284 tablic z nazwami ROD/nazwami alejek. Nie jest więc problemem odnalezienie danego ROD, a Zarządy ROD dbają również o aktualne informacje na tablicach ogłoszeń.

Każdy kto jest zainteresowany działką rodzinną w ROD na terenie Bytomia, nie ma wielkiego wyboru. Chętnych na działki rodzinne jest więcej niż wolnych działek. Łącznie wolnych działek rodzinnych w dniu badania było 7 (siedem) – jest wysoce prawdopodobne, iż w dniu powstania niniejszego artykułu informacja ta jest już nieaktualna. Zarządy ROD na bieżąco zawierają bowiem umowy dzierżawy z nowymi Działkowcami.

W 15 ROD znajdziemy sanitariaty ogólnodostępne – aczkolwiek niektóre dostępne wyłącznie w godzinach pracy Zarządu ROD (dyżurów). Jest 8 rowów melioracyjnych, 4 słupy trakcyjne, 1 wiata oraz 20 magazynów, gdzie Zarządy ROD przechowują niezbędny sprzęt.

W 29 ROD na działkach rodzinnych znajdują się zbiorniki wodne – wszystkie są zgodne z Regulaminem ROD. W 1865 działkach rodzinnych  prowadzona jest uprawa warzyw i owoców – Działkowcy w Bytomiu stawiają się więc przede wszystkim na funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe (takich działek rodzinnych jest ponad 4 500). W uprawie warzyw wykorzystywanych jest 296 szklarni oraz 170 tuneli foliowych.