PZD Okręg Śląski Delegatura Rejonowa w Bytomiu - ul. Fałata 13, 41-902 Bytom biuro@pzd.bytom.pl tel./fax: (32) 283-15-82

Uwaga! administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę publikowanych ogłoszeń.

 

Przetarg 2021-powtórny

Ogłoszenie drugiego przetargu

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ZGODA” w Bytomiu ul. Gruntowa

zaprasza do składania ofert na modernizację sieci elektrycznej ogrodu

Zakres prac:

 1. Modernizacja podziemnej sieci elektrycznej,

 2. Modernizacja skrzynki rozdzielczej prądu,

na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zgoda” w Bytomiu – Miechowicach przy ul. Samotnej ogród nr VI (68 działek)

Termin zgłoszeń upływa z dniem 22.06.2017 r. o godzinie 15:00.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

 1. emailem – rodzgoda@wn27.webd.pl

 2. pocztą – ROD „ZGODA” sk.pocz. 52 UP 23

 3. osobiście – ROD „ZGODA” ul. Gruntowa, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty.

Telefon 603 805 227 oraz 500 656 965

Informacje na temat zakresu prac można uzyskać w biurze ROD „ZGODA”,
ul. Gruntowa, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Komisja Przetargowa w składzie:

 1. Główny Elektryk ROD Janusz Kubiak

 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD Józef Mnich

 3. Skarbnik ROD Anna KosOgłoszenie o unieważnieniu przetargu

Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „ pisemny przetarg nieograniczony ( ofertowy ) na modernizację podziemnej sieci elektrycznej oraz modernizację skrzynki rozdzielczej prądu, systemem zleconym, na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zgoda” w Bytomiu – Miechowicach.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „ pisemny przetarg nieograniczony ( ofertowy ) modernizacji podziemnej sieci elektrycznej oraz modernizację skrzynki rozdzielczej prądu, systemem zleconym, na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zgoda” w Bytomiu – Miechowicach.

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie Uchwały nr 14/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dn. 1.10.2015r §17 p.5.

Uzasadnienie faktyczne:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w ustalonym terminie nie wpłynęła minimalna wymagana liczba oferta.

Bytom, dn. 06.06.2015r.OGŁASZAMY PRZETARG

NA WYKONANIE MODERNIZACJI PODZIEMNEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ ORAZ MODERNIZACJĘ SKRZYNKI ROZDZIELCZEJ PRĄDU SYSTEMEM ZLECONYM NA TERENIE RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO „ZGODA” W BYTOMIU – MIECHOWICACH

przy ul. Samotnej ogród nr VI – 68 działek

Oferty składać od dnia 30.04.2017r. do dnia 13.05.2017r.

Telefon 603 805 227 oraz 500 656 965

Podpisano Komisja Przetargowa w składzie:

 1. Główny Elektryk ROD Janusz Kubiak
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD Józef Mnich
 3. Skarbnik ROD Anna Kos

Bytom, 29.04.2017r.

Polski Związek Działkowców

Rodzinny Ogród Działkowy

„ZGODA”

NIP 626-25-76-756