PZD Okręg Śląski Delegatura Rejonowa w Bytomiu - ul. Fałata 13, 41-902 Bytom biuro@pzd.bytom.pl tel./fax: (32) 283-15-82

Zebranie delegatów

Zebranie delegatów w Delegaturze Rejonowej w Bytomiu 

w dniu 27.05.2015 r.

 

Rejonowy Zespół Problemowy w składzie:

1.  Bogusław Hajduga – przewodniczący

2.  Kazimierz Jamrozik – wiceprzewodniczący

3.  Ewa Neuman – sekretarz

4.  Irena Polewczak – członek

5.  Marian Czarnota – członek

 Komisje tematyczne w składzie:

A.      Komisja organizacyjno-szkoleniowa

1.      Ewa Neuman – przewodnicząca

2.      Edmund Róg – członek

3.      RadołaJan – członek

4.      Wanda Surowiec – członek

B.      Komisja ds. przeglądów, konkursów i odznaczeń

1.       Henryk Kubiak – przewodniczący

2.       Feliks Karczmarski – członek

3.       Jan Cupriak – członek

4.       Pawelczyk Barbara – członek

C.      Komisja ds. inwestycji i remontów

1.        Jan Rdzeń – przewodniczący

2.        Zdzisław Kiwak – członek

3.         Adolf Nadolski – członek

4.        Feliks Karczmarski – członek

5.        Sznajder Andrzej – członek

D.      Komisja socjalna, skarg i mediacji

1.         Marian Czarnota – przewodniczący

2.         Jan Lewandowski – członek

3.         Franciszek Foryś – członek

E.      Komisja medialna

1.         Kasperski Julian – przewodniczący

2.         Neuman Ewa – członek

3.         Pyka Krzysztof – członek

Delegaci na Zjazd KR PZDWarszawa

1.         Radoła Jan

2.         Cupriak Jan

Komisja rewizyjna OZ Śl
Małgorzata Borysowska