PZD Okręg Śląski Delegatura Rejonowa w Bytomiu - ul. Fałata 13, 41-902 Bytom biuro@pzd.bytom.pl tel./fax: (32) 283-15-82

Zagroda Polska

OGŁOSZENIE

ZARZĄD ROD ZAGRODA POLSKA W BYTOMIU OGŁASZA PRZETARG NA WYKONANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z REMONTEM SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE ROD ZAGRODA POLSKA W BYTOMIU W 2017 R.

„REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ POPRZEZ WYMIANĘ RUR STALOWYCH NA RURY PE WRAZ Z MONTAŻEM SZAFEK POMIAROWYCH POZA TERENEM OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH”                          

ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE:

ROBOTY ZIEMNE, ROBOTY DEMONTAŻOWE ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ, ODKRYCIE ISTNIEJĄCEJ SIECI WYKONANEJ
Z RUR PE, ZAŚLEPIENIE ISTNIEJĄCYCH ODCZEPÓW DO OGRODÓW DZIAŁKOWYCH MONTAŻ SIECI WODOCIĄGOWEJ  Z RUR PE, WYKONANIE SZAFEK POMIAROWYCH WYPOSAŻONYCH W ROZDZIELACZ I ZAWORY ODCINAJĄCE, MONTAŻ SZAFEK POMIAROWYCH DO SIECI WODOCIĄGOWEJ  Z RUR PE, ZASYPANIE PIASKIEM I ZIEMIĄ WYKONANEGO WODOCIĄGU, NIWELACJA TERENU, PRZYWRÓCENIE TERENU DO STANU PIERWOTNEGO.

PRZEDMIAR ROBÓT I WARUNKI WYKONANIA DO ODBIORU W BIURZE ZARZĄDU ROD W KAŻDY WTOREK OD GODZ. 900 DO 1030 ORAZ W KAŻDY CZWARTEK OD GODZ. 1600 DO 1700 LUB W INNE DNI PO UPRZEDNIM KONTAKCIE TELEFONICZNYM. INFORMACJI UDZIELA PREZES ZARZĄDU ANDRZEJ SZNAJDER TEL. 607 457 380.

PROSIMY ZAINTERESOWANE FIRMY O SKŁADANIE OFERT NA W/W ZAKRES ROBÓT DO DNIA 01.06.2017 R. GODZ. 1700
W BIURZE ZARZĄDU ROD WE WTORKI W GODZ. 900 DO 1030 ORAZ W CZWARTKI OD GODZ. 1600  DO GODZ. 1700.                                                                              

 

PREZES ZARZĄDU

Andrzej SZNAJDER 

Bytom 15.05.2017