PZD Okręg Śląski Delegatura Rejonowa w Bytomiu - ul. Fałata 13, 41-902 Bytom biuro@pzd.bytom.pl tel./fax: (32) 283-15-82

Przetargi w ROD „Kościuszko”

  1. Wykonanie ogrodzenia

2. Adaptacja pomieszczenia budynku działkowca

Ogłoszenie

Przedmiar