PZD Okręg Śląski Delegatura Rejonowa w Bytomiu - ul. Fałata 13, 41-902 Bytom biuro@pzd.bytom.pl tel./fax: (32) 283-15-82

Przeglądy ROD

Komisje – przeglądy ROD

Terminy przeglądów ROD

I.
1. Neuman Ewa
2. Rdzeń Jan
3. Kasperski JulianII.
1. Hajduga Bogusław
2. Pyka Krzysztof
3. Pawełczyk BarbaraIII.
1. Borysowska Małgorzata
2. Kiwak Zdzisław
3. Czarnota Marian

IV.
1. Róg Edmund
2. Kubiak Henryk
3. Radoła Piotr

V.
1. Radoła Jan
2. Kaczmarski Feliks
3. Szouder Dariusz

A.
1. DZIAŁKOWIEC ŚLĄSKI                         21.06.2016R.   GODZ. 14.00
2. DYMITROWIEC                                     13.06.2016R.   GODZ. 09.00
3. ŁAN                                                       21.06.2016R.   GODZ. 11.30
4. JAŚMIN                                                 16.06.2016R.   GODZ. 15.00
5. JUTRZENKA                                          21.06.2016R.   GODZ. 09.00
6. ZORZA                                                  23.06.2016R.   GODZ. 09.00
7. NADZIEJA                                             23.06.2016R.   GODZ. 11.30
B.
1. JEDNOŚĆ ROBOTNICZA                       13.06.2016R.   GODZ. 16.00
2. 22LIPCA                                               14.06.2016R.   GODZ. 16.00
3. ŁUK TĘCZY                                            04.07.2016R.  GODZ. 16.00
4. MALWA                                                 28.06.2016R.  GODZ. 16.00
5. ZIEMIA OJCZYSTA                                27.06.2016R.  GODZ. 16.00
6. ENERGETYK                                          05.07.2016R.  GODZ. 16.00C.
1. NARUTOWICZA                                    22.06.2016R.  GODZ. 10.00
2. PODLESIE                                             20.06.2016R.  GODZ. 10.00
3. POD WIERZBAMI                                 14.06.2016R.  GODZ. 10.00
4. PSTROWSKIEGO                                  13.06.2016R.  GODZ. 15.00
5. PRZYJAŹŃ                                            13.06.2016R.  GODZ. 10.00
6. ZYGMUNT                                             14.06.2016R.  GODZ. 14.00

D.
1. PRZYSZŁOŚĆ                                        17.06.2016R.  GODZ. 16.00
2. SIELANKA                                            25.06.2016R.  GODZ. 10.00
3. WINOGRAD                                          22.06.2016R.  GODZ. 10.00
4. WSPÓLNA PRACA                                 23.06.2016R.  GODZ. 15.00
5. WYPOCZYNEK                                       22.06.2016R.  GODZ. 13.00
6. WZAJEMNA  POMOC                             24.06.2016R.  GODZ. 15.00

E.
1. ZAGRODA ŁAGIEWNIKI                        20.06.2016R.  GODZ. 15.00
2. ZAGRODA POLSKA                                17.06.2016R.  GODZ. 15.00
3. ZACISZE BYTOM                                   13.06.2016R.  GODZ. 15.00
4. ZACISZE RADZIONKÓW                       27.06.2016R.  GODZ. 15.00
5. ZAWADZKIEGO                                     24.06.2016R.  GODZ. 15.00
6. ZGODA                                                   22.07.2016R.  GODZ. 15.00
7. KOŚCIUSZKO                                         25.07.2016R.  GODZ. 15.00

 

[table width=”500px”] Year,Make,Model,Length
1997,Ford,E350,2.34
2000,Mercury,Cougar,2.38
[/table]