PZD Okręg Śląski Delegatura Rejonowa w Bytomiu - ul. Fałata 13, 41-902 Bytom biuro@pzd.bytom.pl tel./fax: (32) 283-15-82

Projekty Regulaminów korzystania z Wody i Prądu

W związku z wnioskami ROD oraz w celu pomocy Zarządom ROD, biuro Okręgu przygotowało dwa projekty Regulaminów korzystania z sieci wodociągowej oraz sieci elektrycznej na terenie ROD. Dany ROD będzie mógł skorzystać z tych wzorów i ewentualnie przyjąć regulamin uchwałą na walnym zebraniu. Regulaminy w sposób szczegółowy określają zasady korzystania z sieci, przy czym staraliśmy się aby były one możliwe do zastosowania przez wszystkie ROD. Oczywiście dany ROD uwzględniając swoją sytuację będzie mógł do modyfikować.

Zanim jednak przekażemy je do Zarządów ROD wysyłamy Państwu do zapoznania się i wniesienia ewentualnych uwag, na które oczekujemy do 10.03.2024r.

Po tym terminie przekażemy Projekty do ROD. Wcześniej proszę ich nie udostępniać.

Pozdrawiam
Mateusz Macianty
Dyrektor Biura PZD – Okręgu Śląskiego

OŚWIADCZENIE_PRĄD_

OŚWIADCZENIE_WODA_

REGULAMIN_PRĄD

REGULAMIN_WODA