PZD Okręg Śląski Delegatura Rejonowa w Bytomiu - ul. Fałata 13, 41-902 Bytom biuro@pzd.bytom.pl tel./fax: (32) 283-15-82

Okręg Śląski

Polski Związek Działkowców – Okręg Śląski

Polski Związek Działkowców – Okręg Śląski

Kormoranów 1
40-521 Katowice
32 255 40 85,  32 255 40 85 
32 255 16 30,  32 255 16 30 

Okręg Śląski

Prezydium Okręgowego Zarządu Śląskiego

Imię i nazwisko

Funkcja

Józef Noski Prezes
Jan Radoła I Wiceprezes
Tadeusz Kosowski Wiceprezes
Lucyna Cyrek Sekretarz
Kazimierz Chmiel Skarbnik
Zygmunt Man Członek Prezydium
Józef Nawój Członek Prezydium
Jan Mathias Członek Prezydium
Józef Łęczycki Członek Prezydium
Piotr Mioduszewski Członek Prezydium
Alfred Sieradzki Członek Prezydium
 Okręgowy Zarząd Śląski 

L.dz.

Imię i nazwisko

1. Alfons Blachura
2. Bogusław Hajduga
3. Jerzy Chłosta
4. Jan Mathias
5. Kazimierz Chmiel
6. Danuta Wygas
7. Jan Radoła
8. Eugeniusz Fabisz
9. Ewa Neuman
10. Stanisław Kalisz
11. Antoni Janus
12. Jan Pękala
13. Tadeusz Kosowski
14. Józef Śmierciak
15. Józef Łęczycki
16. Joanna Kamrowska
17. Kazimierz Koperczak
18. Józef Nawój
19. Iwona Smieskol
20. Antoni Klyta
21. Jan Jaworek
22. Władysław Gumieniak
23. Lucyna Cyrek
24. Józef Tomas
25. Andrzej Kurzanowski
26. Zygmunt Man
27. Jerzy Latos
28. Stefan Kołodziej
29. Jan Kubat
30. Zdzisław Okuliński
31. Zbigniew Palian
32. Józef Stachura
33. Piotr Mioduszewski
34. Janusz Kasprzak
35. Alfred Sieradzki
36. Ewa Skarbińska
37. Piotr Maślanka
38. Józef Noski
39. Szymon Marczewski