PZD Okręg Śląski Delegatura Rejonowa w Bytomiu - ul. Fałata 13, 41-902 Bytom biuro@pzd.bytom.pl tel./fax: (32) 283-15-82

Szkolenie on-line maj 2021 — Pilna zmiana

!!!UWAGA!!!

NOWY LINK DO DZISIEJSZEGO SPOTKANIA:

 

LINK:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:16e5e6bbae62441eb66a5728baddaeff@thread.tacv2/1621418910917?context=%7B%22Tid%22:%22436c8844-d41e-4d07-bcad-a60558ebf788%22,%22Oid%22:%22a9c1c75e-a2b4-4554-93b4-e36d6828fe97%22%7D

 

Prosimy o dołączenie od godziny 15.30

 

Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie
Okręg Śląski