PZD Okręg Śląski Delegatura Rejonowa w Bytomiu - ul. Fałata 13, 41-902 Bytom biuro@pzd.bytom.pl tel./fax: (32) 283-15-82

Komunikat OZPZD Katowice – uzupełnienie

W nawiązaniu do przesłanej wiadomości w sprawie narady szkoleniowej z prezesami ROD w dniu 30.03 i 31.03 informujemy, iż Okręg prześle informacje o naradzie na skrzynki email wszystkich ROD zarówno tych służbowych PZD jak i posiadanych z wykazu. Niemniej jednak proszę, aby każda delegatura w swoim zakresie rozpowszechniła informację o naradzie, tak aby udział w niej wzięło jak najwięcej uczestników.

Pozdrawiam
Mateusz Macianty
Dyrektor Biura PZD – Okręgu Śląskiego

PZD – Okręg Śląski
ul. Kormoranów 1
40-521 Katowice
Tel. 32 255 16 30 lub 32 255 40 85 wew. 101 Sekretariat