PZD Okręg Śląski Delegatura Rejonowa w Bytomiu - ul. Fałata 13, 41-902 Bytom biuro@pzd.bytom.pl tel./fax: (32) 283-15-82

Inwestycje i zapotrzebowania na druki zawiadomień na walne zebrania

Prosimy zarządy ROD-ów o zapoznanie się z informacjami zawartymi w poniższym załączniku (dotyczącymi prowadzenia inwestycji w ogrodach):
Uchwała nr 292021 w sprawie inwestycji w 2021 roku

Prosimy o określenie zapotrzebowania na zawiadomienia na walne zebrania. Prosimy o przesłanie informacji do Delegatury w terminie do 17.02.2021r. celem udzielenia odpowiedzi do JK PZD:

Zawiadomienia na Walne Zebranie