PZD Okręg Śląski Delegatura Rejonowa w Bytomiu - ul. Fałata 13, 41-902 Bytom biuro@pzd.bytom.pl tel./fax: (32) 283-15-82

Boże narodzenie 2020

Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru
przyniesie spokój i radość.
Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia
żyje własnym pięknem.
A Nowy 2020 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. 

Wszystkim działkowcom i ich rodzinom

 

życzy

Zarząd Delegatury Rejonowej w Bytomiu