PZD Okręg Śląski Delegatura Rejonowa w Bytomiu - ul. Fałata 13, 41-902 Bytom biuro@pzd.bytom.pl tel./fax: (32) 283-15-82

Szkolenie dla kandydatów na SIO czerwiec 2017

W dniu 28.06.2017 r. o godz. 15.00  w Delegaturze Rejonowej w Bytomiu ul. Fałata 13 odbędzie się szkolenie dla kandydatów na Społecznych Instruktorów Ogrodowych. Prosimy o dostarczenie najpóźniej do dnia szkolenia wypełnionych ankiet wraz ze zdjęciem kierownikowi szkolenia pani Ewie Neuman. Serdecznie zapraszamy.