PZD Okręg Śląski Delegatura Rejonowa w Bytomiu - ul. Fałata 13, 41-902 Bytom biuro@pzd.bytom.pl tel./fax: (32) 283-15-82

Delegatura Rejonowa w Bytomiu

Narutowicz

Zarząd ROD „NARUTOWICZA”

informuje, że w 2017 roku

przeprowadzana będzie wymiana

ogrodzenia. W związku z powyższym

prosimy zainteresowane firmy

o składanie ofert wraz z kosztorysami

do zarządu ROD w terminie do

30.05.2017r.